Auction Objects
Welcome to uSale.nl

De online veiling site, waarbij u REAL-TIME mee kan bieden.

Voordat u mee kunt doen aan de REAL-TIME veiling dient u eerst een account aan te maken, Klik hier om te registreren.

Indien u zich aangemeld hebt als gebruiker op onze website, kunt u zich aanmelden voor een aankomende veiling. Dit kan via de button "Subscribe Now" in het veiling overzicht.

De organisatie zal dan bepalen of u geautoriseerd wordt om mee te bieden.

The online auction site where you can bid REAL-TIME

Before you can do participate at the REAL-TIME auction you must first register as new user, Click here to register.

When you are logged in as a user on our website, you can subscribe for an upcoming live auction. This can be done with the "Subscribe Now" in the auction overview.

The organization will then determine if you are authorized to bid.

Login existing user
Email address:
Password:
 
Register as new user